Bedieningsterminal

Kenmerken:


Om de car-wash te bedienen plaatsen we bij het begin van de ketting een multifunctionele terminal. Dit is een touch-screen met als doel alle functies van daar uit te bedienen of te controleren.

Scherm 1

Scherm 1

Automatisch


- Keuze knop voor de verschillende programma's
- Veiligheidsknoppen zoals:
1. Top brush omhoog
2. Hogedrukboog uit
3. Borstels open
4....
- Aflezingen van functie in de car-wash
bv.: kettingsnelheid,...

Manueel

- Men kan ieder toestel in de car-wash drie maal schakelen

- Automatisch - uit - manueel

Scherm 2

Scherm 2

Gegevens


- Via een code kan men de gegevens opvragen:


1. Dagteller van de verschillende programma's.
Deze kan dagelijks gereset worden


2. De totaalteller geeft een goed overzicht.
Deze is niet te resetten

Scherm 3

Scherm 3

Alarmen


- Wanneer bij een storing de car-wash in veiligheid
gaat, zal het scherm de fout aangeven van het alarm
bv.: kettingstop, thermiek uit,...

Scherm 4

Scherm 4

Statut van het PLC


- Hier controleert men de in- en uitgang
van het PLC.
Zo zien we of een functie open of gesloten staat.
Dit geeft ook een beeld over het functioneren van