Cora

Olympische Dreef 15

1070 Anderlecht


Bijzonderheden

Plaatsen van een Sonny's wasstraat met een ketting van 29 meter.

Geplaatst in 2009.