OKTOBER: Kempische Truckwash

Lammerdries-Zuid 17a

2250 Olen

website: www.truckwashbvba.be

Bijzonderheden

Sonny's Carwash met een lengte van 27,5 meter.

Geplaatst in 2010.