ALGEMEEN

Wanneer u kiest voor een self-carwash van Pro-Wash dan kiest u bovenal voor service en kwaliteit. Deze service en kwaliteit vindt u terug in alle stadia van uw project, vanaf de eerste kennismaking, over de oplevering tot de vele jaren samenwerking achteraf waarin wij u bijstaan in een optimale uitbating van uw self-carwash. Om u reeds een idee te geven waaruit een samenwerking met Pro-Wash bestaat kan u hier alvast kennis maken met onze unieke manier van werken.

RENTABILITEIT

RENTABILITEIT

Wij geven u een zo goed mogelijk antwoord op wat misschien wel de belangrijkste vragen zijn bij aanvang van dergelijk project, namelijk: "Wat kost het?" en "Wat gaat het mij opbrengen?".

Aan de hand van een locatie-studie kunnen wij u (en uw bank) een volledige berekening geven van kosten en opbrengsten. Wat is er nodig voor een break-even, vanaf wanneer wordt er winst gemaakt, hoeveel klanten zal mijn nieuwe self-carwash dagelijks gemiddeld mogen verwelkomen, wat verbruik ik aan water, elektriciteit en gas,... U krijgt een overzichtelijk schema zodat u vooraf weet waaraan u begint en wat u mag verwachten zonder dat u voor verrassingen komt te staan.

VOORONTWERP

VOORONTWERP

Na een eerste gesprek krijgt u een duidelijker idee van wat mogelijk is, en wij kennen uw wensen om u een totaal-concept op maat te kunnen aanbieden.

Hierbij hoort uiteraard ook iets visueels, namelijk een voorontwerp van de self-carwash op het terrein dat u ter beschikking hebt. Zo hebt u meteen een zicht op wat mogelijk is op uw terrein. Er wordt een eerste grondplan getekend, met bijhorend 3D-ontwerp. Hiermee kan u (of wij) naar de stedenbouwkundige dienst van uw gemeente trekken om reeds een eerste advies te krijgen omtrent de stedenbouwkundige verplichtingen.

Ook bij de onderhandelingen met uw bank zijn dergelijke plannen een meerwaarde voor uw dossier.

Bij verdere samenwerking worden deze plannen doorgespeeld aan de architect zodat de nodige stedenbouwkundige vergunning kan worden aangevraagd.

MILIEU

MILIEU

Om een self-carwash te bouwen heeft men een ook een milieuvergunning nodig. Afhankelijk van de ligging volgens het gewestplan is dit een Klasse II of Klasse III vergunning.

Alle processen van de self-carwash zijn afgesteld om een zo economisch mogelijke werking te garanderen. Dit is zowel goed voor het milieu als voor uw return-on-investment.

De vergunningsaanvraag wordt volledig door ons opgesteld en ingediend bij het gemeentebestuur. Door onze jarenlange ervaring hebben wij een zeer hoog slaagpercentage in het verkrijgen van vergunningen.

Indien u werkt met een eigen milieucoördinator geven wij uiteraard al onze expertise op dit vlak, alsook de plannen en documenten door zodat een perfecte aanvraag kan opgesteld worden.

WERFOPVOLGING

WERFOPVOLGING

Wanneer alle vergunningen binnen zijn kan men beginnen bouwen aan de self-carwash. Er wordt begonnen met de rioleringswerken en de terreinverhardingen door uw of onze aannemer. Ondertussen begint ook onze plaatsingsploeg met het opzetten van het gebouw, technische ruimte, stofzuigers,... Wanneer alles is uitgevoerd volgens de wensen van de klant kan de werf opgeleverd worden en kan de self-carwash opengaan voor het publiek.

Voor en tijdens deze bouwwerken wordt de werf nauwgezet opgevolgd door onze mensen. Bij werfvergaderingen met de architect en aannemer(s) is ook steeds iemand van ons aanwezig wat zorgt voor een duidelijke communicatie en een vlot verloop van de werkzaamheden.