Waterzuivering

Kenmerken:


Het is belangrijk voor het resultaat van de wassing en voor de machines dat er met zuiver water gewerkt wordt. Daarnaast geeft de B.B.T. voor car- en truck-wash aan dat bij gebruik van meer dan 5000 m3 water op jaarbasis het verplicht is om 80 à 90 % te recycleren.
Het maximum vers water verbruik mag dan nog 40 tot 80 L per wagen zijn.
Omdat we per wagen 200 L water verbruiken in de viltdoeken, daarbij nog eens 250 L in de hogedrukgedeelten en 50 L tijdens het waxen en spoelen, betekent dit een totaalverbruik van 250 L water in de gewone car-wash of 20 000 auto's en 500 L in de car-wash met hogedruk of 10 000 auto's.
Wanneer we meer auto's wassen zijn we verplicht waterzuivering toe te passen.

 


Biologische waterzuivering:


Vele jaren onderzoek, samen met het VITO van Mol heeft ons tot een besluit gebracht dat de enige manier om water zeer zuiver te krijgen biologisch is.
Hoe gaan we te werk?
- Het water gaat vanuit de ketting geul naar een slibvanger die via een olie benzine afscheider overloopt naar onze recub reservoir
- In de eerste plaats is het aan te raden om zand uit het water te filteren. Zand is zeer abrasief en brengt veel schade toe aan de car-washinstallatie. Dit zand is gebonden aan organische, zeer kleverige, emulsies en is daarom nauwelijks te filteren door traditionele filters zoals zand- of grindfilters, filterkaasen of korven,...
- Het gefilterde water leiden we naar onze bioreactor. Hierin gebeurt de biologische vertering van de organische bestanddelen in het waswater
- In een speciaal ontwikkelde bioreactor worden de organische emulsies door de aanwezige bacteriën verteerd. Dit proces wordt ook wel biodegradatie genoemd.
Belangrijk in deze stap zijn de dimensies van de reactor, de hoeveelheid zuurstof en het aangroeioppervlak voor de bacteriën
- De juiste keuze van biodrager en verblijftijd van het ‘te reinigen afvalwater' is zeer belangrijk! Zuurstof en water zijn de basis van alle biologische leven, en zijn dus ook in onze ‘Biosystemen' van onschatbaar belang
- De bioreactor wordt volledig geïnstalleerd met hoogwaardige industriële membraambeluchters.
Het aantal membramen wordt berekend per project en is sterk afhankelijk
van de vuillast en het debiet van het systeem
- In een biologisch afbraakproces krijgt men als afvalstof ‘dood biologisch materiaal'.
Dit zijn deeltjes van bacteriën die op het einde van hun levenscyclus afsterven en langzaam bezinken. Om dit proces te versnellen en te raffineren zetten we een separator
- Het bezonken bioslib wordt door een kleine vuilwaterpomp naar de slibvangput gepompt
- Vanuit de bioreactor loopt het water naar de separator. Hier wordt de laatste filterstap gedaan om zo zwevende (dode) biodeeltjes af te filteren zodat deze minimaal in het waswater terecht kunnen komen
- Het gefilterde water stroomt vervolgens naar het reservoir.
Deze put is de schoonwatertank voor de car-wash, dus het recyclagewater